Vannkraft er ren energi - og både fornybar og miljøvennlig.

Det var ikke oljen som var dynamoen i utviklingen av det moderne Norge. Det var vannkraften. Store nedbørsmengder og bratte fjellsider hadde alltid skapt utfordrende forhold for matproduksjon, men var den viktigste forutsetningen for industrialiseringen av Norge.

Alt lå til rette for krevende utbygginger som på sikt kunne skape vekst - og store mengder billig - og 100% fornybar og ren energi. Ett av disse stedene med bratte fjell og mye vann var Tafjord, der de første fornybare kilowattimene ble levert i 1923.

Norge er ett av få land i verden der så godt som 100% av elektrisk energiproduksjon kommer fra fornybar vannkraft. I tillegg til at vennkraft er fornybar, har den også andre fordeler. Den er både pålitelig, fleksibel og billig.