Høyt oppe ved inngangen til Tafjordfjellene i Norddal kommune, ligger  Zakariasdam. Den nesten 100 meter høye betongdammen stod ferdig i 1968 og representerer norsk ingeniørkunst.

Strøm til tusenvis av mennesker

Zakariasdammen rommer 70 millioner kubikkmeter med vann. Det er et uforståelig tall for de fleste av oss, men dette er altså nok til å dekke det årlige strømbehovet for mer enn 70 000 mennesker. Det er 43 ganger flere enn det bor i Norddal kommune.

Kjært turområde som betyr mye for regionen

På grunn av sin spektakulære plassering og høyde tok det ikke lang tid før Zakariasdammen ble en attraksjon. I dag er den et kjært turmål både for tilreisende og de som bor i kommunen. Svært mange stopper årlig opp ved dammen på sin vei opp i fjellene.

Ordfører Arne Sandnes i Norddal kommune er takknemlig for alt TAFJORD sine kraftanlegg gir menneskene som bor og lever på Sunnmøre.

– Vi får betydelege inntekter frå kraftanlegga kvart år, noko som bidrar til at Norddal kommune kan ha eit høgt nivå på tenestetilbodet til innbyggjarane, seier Sandnes.

For den lille kommunen er ikke Zakariasdammen bare et turområde.

– TAFJORD er, sett under eitt, den viktigaste bedrifta i Norddal kommune.