Konsesjonsområde

Her kan du se hvor Tafjord Kraftvarme har sitt konsesjonsområde for fjernvarme. Det strekker seg fra Aspøya i vest til Spjelkavik øst


Vis Konsesjonsområde for fjernvarmen i Ålesund i et større kart