Mangler bildefil...

Kraftstasjonene

Her finner du en oversikt over hvor kraftstasjonene våre ligger plassert i Tafjordfjella

Mangler bildefil...

Tafjord 1

Tafjord 1 utnytter fallet fra Onilsavatn til fjorden. Stasjonen ligger i dagen i Tafjordbygda. Stasjonen ble bygget som erstatning for den opprinnelige Tafjord 1 fra 1923.

Mangler bildefil...

Tafjord 2

Tafjord 2 utnytter fallet fra Heimste Kaldhussætervatn til Onilsavatn. Stasjonen ligger i fjell ved Onilsavatn, 5 km sør for Tafjordbygda.

Mangler bildefil...

Tafjord 3

Tafjord 3 utnytter fallet mellom Slettdalsvatn og Fremste Kaldhussætervatn. Kraftstasjonen er plassert i fjell ved Kaldhussæter, 10 km sør for Tafjordbygda.

Mangler bildefil...

Tafjord 4

Tafjord 4 utnytter fallet fra Zakariasvatn til fjorden, og nedslagsfeltet fra Muldal. Stasjonen ligger i fjell i Tafjordbygda og er den største av stasjonene til Tafjord Kraftproduksjon.

Mangler bildefil...

Tafjord 5

Tafjord 5 utnytter fallet mellom Brusebotn og Zakariasvatn og mellom Fremste Smettevatn og Zakariasvatn. Stasjonen ligger i fjell i Nedre Rødal, 10 km sørøst for Tafjordbygda.

Mangler bildefil...

Tafjord 6

Tafjord 6 utnytter fallet mellom Vikvatn og Brusebotnvatn. Stasjonen ligger i 1 279 meters høyde ved Brusebotnvatn, og er den høyest beliggende kraftstasjon i Norge.

Mangler bildefil...

Tafjord 7

Tafjord 7 utnytter fallet mellom Fetvatn / Fagerbotnvatn og bekkeinntaket i Saudebotn. Stasjonen ligger i 920 meters høyde.

Mangler bildefil...

Tafjord 8

Tafjord 8 utnytter fallet fra Heimste Viavatnet og Slettdalstjønna. Stasjonen ligger i 920 meters høyde.

Mangler bildefil...

Stadheim kraftverk

Stadheim kraftverk har fått en helt spesiell utforming. Det ble bygget av NCC og overtatt nøkkelferdig av Tafjord Kraftproduksjon AS.

Mangler bildefil...

Juvfossen kraftverk

Juvfossen kraftverk er et elvekraftverk som ligger på Øye i Strandadalen. Det ble satt i drift i 2002

Mangler bildefil...

Dyrkorn kraftverk

Dyrkorn kraftverk er et elvekraftverk som ligger på Dyrkorn. Inntaket til kraftverket er et såkalt coandainntak. Det er første gang et slikt selvrensende inntak er benyttet i kraftverk i Norge.