Må jeg ha ny ruter eller modem for å bruker AirTies?

- Nei! Du trenger ikke ny ruter eller modem for å bruke AirTies-pakken.