Må jeg ha ny ruter eller modem for å bruker Wifix?

- Nei! Du trenger ikke ny ruter eller modem for å bytte til Wifix.