Vil Wifix fungere også om jeg har betongvegger og -gulv, og/eller har en bolig med uvanlig arkitektonisk utforming?

Wifix er designet for nettopp slike utfordringer. Har du en stor bolig eller mange etasjer vil du kanskje trenger en eller to ekstra sendere.