Smartere hjem krever smartere WiFi

Oppkobling og feilsøking

Når du har koblet opp wifi-enhetene dine vil de sammen danne et mesh-nettverk. Kort fortalt betyr dette at de gir deg god trådløs dekning i hele hjemmet ditt, og lar deg utnytte internetthastigheten din i alle rom.

Mesh-nettverk

Utplassering av enhetene

Når du setter opp trådløst nettverk med WIFIX er den viktigste jobben å fordele og plassere de trådløse enhetene slik at de kan kommunisere godt med hverandre og gi dekning til hele boligen.

Det viktigste å huske når du plasserer ut enhetene:

1. Den ene enheten må stå ved modem/ruter og kables til denne.

2. Dekningsfeltet rundt hver enhet er som en kule, og det strekker seg i alle retninger.

3. Best ytelse og dekning får du når alle enhetene kan nå hverandre trådløst. Man bør derfor unngå å sette dem ut på rekke – en trekantformasjon er langt bedre, se også illustrerte eksempler nedenfor.

 

 

Tips for optimal ytelse

La enheten stå oppreist. Hullene i boksen gir ventilasjon og må ikke blokkeres eller tildekkes.

Hold avstand mellom enheten og mulige kilder til elektriske forstyrrelser, som takvifter, alarmsystemer og mikrobølgeovner

Vær oppmerksom på at store gjenstander og flater av metall og glass, som akvarier, speil, isolerte vegger og mur- og betongvegger kan svekke trådløssignalene.

Unngå å eksponere enhetene for varmekilder som ovner og direkte sollys.

Lagringstemperatur må være mellom -40°C og 70°C luftfuktighet mellom 0 og 90%.

 

 


Plassering i leilighet

Eksempel
Plassering i leilighet

Dette er en fireroms leilighet på 90 kvadratmeter. Med trådløst nett bare fra det trådløse modemet som er plassert i stua, vil man ha problemer med å få god dekning og hastighet i soverommet som er lengst unna.

Tre enheter satt opp som illustrert vil gi deg god trådløs dekning over hele boligen.

 
Plassering i enebolig

Eksempel
Plassering i enebolig

I dette toetasjes huset er det trådløse modemet plassert i stua. Dekningen er svak på soverommene i samme etasje, og i kjelleren er signalstyrken minimal.

Problemet løses ved å sette ut de tre enhetene som på tegningen. Da har soverommene god dekning, og med enhetene plassert i trapperommet sikres gode signaler mellom etasjene.

 

 


Slik kobler du opp første WIFIX boks

Slik kobler du opp
WIFIX

Alle WIFIX-enhetene dine er like, og kommer de i samme forpakning er de satt opp til å danne mesh-nettverk med hverandre automatisk. Har du bestilt flere WIFIX-enheter og de kommer i forskjellige esker må de settes opp i mesh ved hjelp av WPS.

1. Koble en av enhetene til det trådløse modemet ditt med den vedlagte nettverkskabelen (hvit kabel med gul plugg) og plasser enheten ved siden av modemet/ruteren.

2. Koble til strøm og slå enheten på

3. Plasser neste enhet cirka tre meter unna den første, koble den til strøm og slå den på. Det kan ta opptil tre minutter for enhetene å koble seg sammen. Når LED-lampene på alle enhetene slutter å blinke og lyser grønt er tilkoblingen opprettet.

Hvis 5 GHz og 2.4 GHz-indikatorene blinker grønt (4 sekunder på, 4 sekunder av), må du bruke WPS:

3a. Trykk på WPS-knappen på den første enheten i 2 sekunder.

3b. Trykk på WPS-knappen på den nye enheten i 2 sekunder. Hvis lysindikatoren for 5 GHz ikke lyser grønt etter fem minutter, gjenta WPS-stegene.

4. Gjenta steg 3 med en enhet av gangen.

5. Når enheten er meshet, kan du koble den fra strøm for å plassere den der du vil utvide internettilgangen. Når den slås på igjen, vil den automatisk koble seg til mesh-nettverket. Hvis den ikke lyser grønt, kan den være plassert utilgjengelig for kontakt med nærmeste enhet. Les mer om hva LED-lampene kan indikere under.

Du kan når som helst senere utvide nettverket med en eller flere enheter ved å følge steg 3-5

 

 


 

Sammenkobling av enheter

 


Står du fast?

Vi hjelper deg!

Ring 70 10 00 00
Kontaktskjema
Åpningstider Kundesenter
Mandag - Fredag
09:00 - 20:00
Lørdag
12:00 - 15:00
Åpningstider Resepsjon
Mandag - Fredag
08:00 - 15:30