Elavgift - Forbruksavgift på elektrisk kraft

Forbruksavgift på elektrisk kraft, også kalt elavgift, ble innført i 1951 og betales til statskassen i henhold til lov av 19. mai 1933 på alt forbruk av elektrisk energi.

Elavgiften blir hvert år fastsatt av Stortinget. Dette er i hovedsak en fiskal avgift - som betyr at formålet er å skaffe inntekter til staten. Avgiften er også ment å bidra til redusert strømforbruk.

Avgiftsplikten oppstår ved levering av elektrisk kraft til forbruk. Husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og noen kommuner i Nord-Troms er fritatt denne avgiften.