Elhub

Elhub er navnet på den sentrale datahuben (nettverksknutepunktet) for måleverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.

Elhubs hovedfunksjoner er automatisert måleverdibearbeiding og måleverdidistribusjon samt prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering.

Elhub er med det navet i all kommunikasjon mellom nettselskaper og kraftleverandører i Norge fra det tidspunkt AMS (smarte strømmålere) tas i bruk.