Grønne sertifikater / Elsertifikater

Støtteordning for utbygging av fornybar energi.

Et marked for elsertifikater fungerer på den måten at nye produsenter av fornybar elektrisk kraft tildeles offentlige sertifikater tilsvarende den energimengde de produserer.

Myndighetene krever at alle strømleverandørene pålegges å kjøpe en mengde elsertifikater som en andel av leverandørens samlede kraftleveranse.

På denne måten vil det oppstå en etterspørsel etter sertifikatene, som dermed vil få en
markedspris. Dette gir en ekstra inntekt til produsenter av fornybar elektrisitet. I praksis blir det strømkundene som finansierer ordningen over strømregningen, gjennom at strømleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Sertifikatplikten gjelder ikke for all leveranse av strøm; blant annet er det gjort unntak for kraftintensiv industri.

I Norge er det Statnett som administrerer ordningen, ved at de fører et elsertifikatregister. For en gjennomsnitts strømkunde vil innføringen av elsertifikater føre til at strømprisen gradvis øker med opp til noen hundre kroner per år. Ordningen er vedtatt å gjelde fram til år 2035.