Kraftleverandør / strømleverandør

Det selskapet du kjøper elektrisk strøm fra.

En kan velge mellom mange forskjellige strømleverandører, og alle har forskjellige priser og avtalevilkår. Fysisk får du imidlertid den samme strømmen uansett hvilken strømleverandør som velges.

Dersom en skifter strømleverandør må man fortsatt betale det samme i nettleie til det lokale nettselskapet. Kraft- og strømleverandører kjøper inn strøm for videresalg på den nordiske kraftbørsen, Nord Pool.