Kraftselskap

Driver med produksjon av elektrisk kraft / elektrisk energi - kort fortalt elektrisk strøm.

Totalt er det i Norge omkring 175 selskaper som produserer elektrisk energi, hvor Statkraft er størst, med nesten halvparten av den samlede produksjonen.

De aller fleste av de øvrige er også offentlig eide; fylkeskommunale, kommunale eller interkommunale. Det er også noen større private produsenter som først og fremst er etablert for å skaffe energi til egen industrivirksomhet (eksempelvis Norsk Hydro).

Begrepene kraftselskap og kraftleverandør må ikke forveksles. Kraftleverandøren er det selskapet forbrukeren kjøper strøm hos, men dette selskapet behøver ikke nødvendigvis ha egen produksjon.