kWh (kilowattime)

Enhet for måling av energi. 1 kWh er den energien som en effekt på 1 kW utvikler i løpet av en time.

Enheter og definisjoner:

1 W (1 watt) enhet for effekt

1 kW (1 kilowatt) 1000 watt

1 MW (1 megawatt) 1000 kW

1 GW (1 gigawatt) 1000.000 kW

1 TW (1 terawatt) 1000.000.000 kW

1 Wh (wattime) enhet for energi

1 kWh (1 kilowattime) 1000 Wh

1 MWh (1 megawattime) 1000 kWh

1 GWh (1 gigawattime) 1000.000 kWh

1 TWh (1 terawattime) 1000.000.000 kWh

1 V (1 volt) enhet for spenning

1 kV (1 kilovolt) 1000 volt

1 A (1 Ampere) enhet for strømstyrke.