Netteier / Nettselskap

Eier og har ansvaret for strømnettet du benytter for å få strøm/energi frem til din bolig.

Det er rundt 152 nettselskap i Norge (2014). Disse driver med drift av strømnett innenfor hvert sitt avgrensede område og er naturlig monopol. Dvs. at det ikke er hensiktsmessig eller samfunnsøkonomisk rasjonelt å åpne for at flere selskaper kan bygge ut konkurrerende kraftnett i området.

Nettselskapene har således monopol på sine tjenester innenfor sitt geografiske område
. Det innebærer at kunden ikke kan skifte nettleverandør om han skulle være misfornøyd med nettselskapets priser eller tjenester.

I fravær av konkurranse er nettselskapene underkastet en offentlig monpolkontroll, som utøves av Norges Vassdrags- og energidirektorat
.