Nettleie

Nettleien er den prisen strømkunden må betale for å få transportert strømmen/energien gjennom strømnettet fra kraftprodusenten og hjem til seg.

Produsenter av elektrisk energi som ønsker å kople seg til nettet, må også betale nettleie i form av en innmatingsavgift, men denne er vesentlig lavere enn den forbrukere betaler.

Nettleien fastsettes av nettselskapet på grunnlag av den tildelte inntektsramme gitt av Norges Vassdrags- og energidirektorat
.