NVE - Norges Vassdrags- og energidirektorat

Skal sikre en samlet og miljøvennlig forvaltning av vassdragene i Norge, arbeide for en effektiv kraftomsetning og bidra til effektiv energibruk i Norge.

NVE er et direktorat under Olje- og energidepartementet med ansvar for å forvalte vann- og energiressursene i Norge.

Direktoratet skal sikre en samfunnsmessig helhetlig og miljøvennlig forvaltning av vassdragene, fremme rasjonell kraftomsetning, kostnadseffektive energisystemer og effektiv energibruk. Direktoratet leder den nasjonale kraftforsyningsberedskapen, er nasjonal faginstitusjon for
hydrologi og har en sentral rolle i beredskapen mot flom og vassdragsulykker.

NVE har seks avdelinger: Hydrologi, Skred og vassdrag, Energi, Elmarkedstilsynet, Konsesjon og Tilsyn & beredskap.

→ www.nve.no