Olje- og energidepartementet

OED har hovedansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Det overordnede målet er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Departementet består av fire fagavdelinger: Olje- og gassavdelingen, Avdeling for klima, industri og teknologi, Energi- og vannressursavdelingen og Økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Under OED sorterer direktoratene Norges Vassdrags- og energidirektoratog Oljedirektoratet.