Statnett

Statseid selskap. Eies gjennom Olje- og energidepartementet. Statnett har ansvaret for driften av kraftsystemet i Norge og for samkjøring med systemene i nabolandene.

Selskapet skal sørge for at forbrukerne får en sikker levering av elektrisitet med minst mulig skader på miljø og natur, og dets inntekter sikres hovedsakelig gjennom utleie av anlegg for bruk i Sentralnettet, som det opererer og eier ca. 80 % av.

Statnett eier sammen med Svenska Kraftnät også den nordiske elektrisitetsbørsen Nordnor Pool.

Samlet lengde av Statnetts ledningsanlegg for ulike spenningsnivåer er ca. 8500 km.