Strømpris / Kraftpris

Prisen du betaler for den strømmen du har forbrukt.

Strømprisen er den delen av den samlede kraftprisen på strømfakturaen som gjelder forbruk av energi og som er bestemt av prisdannelsen i kraftmarkedet (se fastpris, spotpris og variabel pris).

Denne prisen kommer i tilleg til nettleie og avgifter til staten (se forbruksavgift på elektrisk kraft og elsertifikat).