Hva gjør jeg når jeg ikke får liv i Get boXen etter at den har gått i dvale?

Får du ikke liv i TV-boksen forsøk å ta strømmen.