Hvordan få undertekst på programmene?

Trykk OK på fjernkontrollen, bla deg bort til "undertekster" og velg norsk teksting.

Teksting for hørselshemmede følger de samme stegene, men velger dansk teksting til slutt. Tekstingen vil være på norsk på alle programmene som har tekst.