Hvordan setter jeg i batteriene i fjernkontrollen?

Skyv dekselet litt bakover og vipp det av.