Hvorfor hakker TV-bildet?

Har du utstyr mellom fibermodemet og TV-boksen (f.eks. Wifi Pluss, trådløs TV) kan dette være grunnen. Prøv å slå utstyret av og vent minimum 15 sekunder før du slår det på igjen.