Vil fakturadatoen bli den samme som før?

Ja, fakturadato blir den samme som før.