Mibox kontoinnstillinger

Som en del av bransjenormen for bekjempelse av spam (http://ikt-norge.no/bransjenormer/bransjenorm-mot-spam/), er vi forpliktet til å sikre at våre e-postservere kun brukes av våre egne kunder.

Hvis du ønsker å sende e-post fra din Altibox-konto når du er tilkoblet internett fra en annen leverandør (f. eks mobiltelefon, bærbar pc eller andre mobile enheter), må du benytte såkalt smtp-autentisering. Sett opp følgende under innstillinger i ditt e-postprogram:

Eksempel med SSL kryptering:
epostserver innkommende post: imap.altibox.no (tcp port 993)
brukernavn innkommende post: dinepost@mibox.no
passord innkommende post: *********
epostserver utgående post: smtp.altibox.no (tcp port 465)
brukernavn utgående post: dinepost@mibox.no

passord utgående post: *********
sikker godkjenning av passord (SSL): ja
 
Eksempel med TLS kryptering:
epostserver innkommende post: imap.altibox.no (tcp port 993)
brukernavn innkommende post: dinepost@mibox.no
passord innkommende post: *********
epostserver utgående post: smtp.altibox.no (tcp port 587)
brukernavn utgående post: dinepost@mibox.no

passord utgående post: *********
sikker godkjenning av passord (TLS): ja

smtp-autentisering