Oppkopling av egen trådløs ruter

Finn din hjemmesentral i oversikten du kommer til ved å klikke på linken under og følg veiledningen.Finn din hjemmesentral

Ustabil linje eller fiber?

Forsøk å ta ut strømledningen på modem i minst 15 sekunder.

 

Om du likevel ikke får tilbake linjen kan du prøve følgende:

  • Koble en datamaskin direkte til vårt modem med kort nettverkskabel (under 5 m)

 

Hvis dette ikke hjelper, forsøk en reset av fibermodemet ditt:


Reset av fibermodem

Hvorfor har det trådløse nettverket mitt dårlig signalstyrke og faller til tider ut?

Dersom det er flere WLAN-soner innen et område som bruker samme kanal, kan disse forstyrre.

 

Du kan prøve å endre kanal på det trådløse nettet ved å logge inn på Mine Sider på fiber.tafjord.no

 

Du kan også forsøke en omstart av fibermodemet ditt, ved å ta ut og inn strømmen. Da vil modemet automatisk velge den trådløse kanalen med minst forstyrrelser.

Hvorfor har jeg problemer med internetthastigheten?

Følg vår steg-for-steg guide for feilsøk.

Hvorfor har jeg fått melding om at internettlinjen min er stengt grunnet spam?

Utsendelse av store mengder spam skyldes vanligvis virusinfisert maskin på nettet. For å hindre spredning av dette stenger vi nettverk som er rammet, så snart det oppdages.

 

De som er rammet bør snarest kontrollere alle maskiner på nettverket med en oppdatert virusscanner, samt kontrollere at ingen andre har tilgang til nettet via f.eks. åpent trådløst nettverk.

 

Spam kan også skyldes misbruk av e-post eller proxy-server som ikke er tilstrekkelig sikret mot bruk av andre. Har du slike maskiner på nettet, kontrollerer du de også.

 

Når du mener at utsendelsen av e-post er stoppet, sender du oss en melding om dette, så åpner vi nettverket igjen.

Hvordan kan jeg bruke min egen trådløse ruter eller brannvegg?

Vi kan bridge hjemmesentralen slik at ditt internett-signal går utenom hjemmesentralen sin egen ruter/brannveggfunksjon. Aktivering av bridgemode kan gjøres på Mine Sider inne på fiber.tafjord.no

 

Når bridge mode er aktivert kobles ethernetkabelen fra internett-porten på hjemmesentralen direkte til din egen ruter på wan/internett-port. Din egen ruter må så restartes/omstartes.

 

Når hjemmesentralen står i bridgemode vil det trådløse nettverket bli slått av på denne. Etter bridging av hjemmesentralen vil internettlampen på denne lyse rødt.

Oppsigelse av fibertjenester

For å si opp ditt abonnement må du meddele dette skriftlig via vårt oppsigelsesskjema, eller via telefon. 
Vær oppmerksom på eventuell bindingstid og de gjeldende vilkår for tjenesten.

Oppsigelsesskjema 

Flytting av fibertjenester

For å melde flytting av ditt abonnement må du meddele dette skriftlig via vårt flytteskjema, eller ta kontakt med oss på telefon.

Flytteskjema