Hva består strømregningen av?

Strømregningen består av strømforbruk, nettleie og avgifter til staten. Alle strømkunder er kunde av to selskaper - en strømleverandør og et lokalt nettselskap.

Husk at fakturaen har en side 2 der alt om forbruk og priser er spesifisert.

Hvordan kan jeg spare strøm?

Se vår samling av gode tips til energisparing. tips til energisparing

Hva påvirker strømmen?

Lite nedbør og lave temperaturer drar prisen oppover. Prisen på olje, gass og CO2-avgifter har også stor betydning. F.eks. vil høye råvarepriser presse strømprisene opp fordi det blir dyrere å drive kraftverkene som går på fossilt brensel.

Hva gjør jeg hvis jeg skal flytte?

Om du skal flytte må du melde fra om dette til oss, enten ved hjelp av flytteskjema eller ved å melde flytting via Min Side. Les mer her

Om måler skal stenges av må netteier kontaktes, dette er ikke noe vi kan hjelpe til med.