Strøm

Kan jeg endre forfallsdato permanent?

Ja. Vi tilbyr våre kunde å endre forfallsdato permanent. Kunder kan velge mellom den 01-28 i måneden. Dette er en tjeneste som koster kr 29,- per måned, og du må kontakte vårt kundesenter for å aktivere dette.

Hva består strømregningen av?

Strømregningen består av strømforbruk, nettleie og avgifter til staten. Alle strømkunder er kunde av to selskaper - en strømleverandør og et lokalt nettselskap.

Husk at fakturaen har en side 2 der alt om forbruk og priser er spesifisert.

Hvordan kan jeg spare strøm?

Det er mange måter du kan spare strøm på. Her har vi samlet mange gode  tips til energisparing

Hva påvirker strømmen?

Tradisjonelt har mye regn vært ensbetydende med lave priser. I dag er bildet mer komplisert fordi markedet i større grad påvirkes av internasjonale forhold. Prisen på olje, kull og gass samt CO2-avgifter har stor betydning. F.eks. vil høye råvarepriser presse strømprisen opp fordi det blir dyrere å drive kraftverkene som går på fossilt brensel. Lite nedbør og lave temperaturer drar også prisen oppover.

Hva gjør jeg hvis jeg skal flytte?

Om du skal flytte må du melde fra om dette til oss, enten ved hjelp av flytteskjema eller ved å melde flytting via Min Side. Les mer her

Om måler skal stenges av må netteier kontaktes, dette er ikke noe vi kan hjelpe til med.