Hva behøves av informasjon ved overtakelse?

Når en overtakelse skal utføres er det en del informasjon som må innhentes. Det må informeres om hvem som tar over:

  • Navn
  • Fødselsdato
  • Faktura-adresse
  • Mobilnummer
  • Epost

Sammen med dette må det også fortelles generelt om overtakelsen:

  • Dato
  • Målepunkt ID
  • Målernummer
  • Leveringsadresse


Viktig: Vi kan ikke utføre overtakelser lengre enn én (1) mnd tilbake i tid. Dersom dette er tilfellet, ber vi deg kontakte din netteier.

→ Gå til Meld flytting

→ Last ned skjema