Hva er gratis strømforsikring?

Ved sykmelding som skyldes ulykke kan du få dekket strømregningen din. Det gjelder inntil 1 år og opp til 20 000 kWh. Sykemelding må foreligge. Forsikringen dekker ikke kostnader til nettleie eller våre internett- og TV produkter. 

→ Ta kontakt med kundesenteret for ytterlige informasjon.