Hvordan velger jeg kanaler?

Alle kanalendringer gjør du på get.no/velg-selv eller i Min Get-appen. Se veiledning her.