LAN-LAN

Sikker kommunikasjon uavhengig av geografisk plassering – perfekt for bedrifter med flere lokasjoner.

Tenk deg at du har et hovedkontor og fire underavdelinger spredt over flere geografiske lokasjoner. Vår LAN-LAN løsning knytter disse sammen, på tross av den geografiske avstanden.

Local Area Network (LAN-LAN) er et lukket og sikkert nett uten geografiske begrensninger. Uavhengig av hvor hovedkontoret ligger, kan vi levere en sikret datastrøm til alle lokasjoner hvor som helst i Norge.

Stiller din bedrift spesielle krav til sikkerhet, linjekvalitet, dedikert båndbredde og skalerbare linjer, er LAN-LAN via fiber det beste alternativet. Du vil raskt oppleve at denne løsningen tilgjengeliggjør felles ressurser for alle bedriftens behov.