Lån- og obligasjonsavtaler

For ytterligere informasjon om fremmedkapital vises det til omtale i konsernets årsrapport.

ISIN: NO0010752991
30.11.2015 - FRN Tafjord Kraft AS usikret obligasjonslån 2015/2018

 Låneavtale NO0010752991
 Lånebeskrivelse NO0010752991
 

ISIN: NO0010740400
15.06.2015 - FRN Tafjord Kraft AS usikret obligasjonslån 2015/2020

 Obligasjonsavtale
 Lånebeskrivelse 10740400.pdf
 

ISIN: NO0010662331
02.11.2012 - FRN Tafjord Kraft åpent obligasjonslån 2012/2017

 Obligasjonsavtale.pdf
 Tilleggsavtale.pdf

 

ISIN: NO0010662257
02.11.2012 - 4,10 % Tafjord Kraft åpent obligasjonslån 2012/2017

 Låneavtale10662257.pdf
 Lånebeskrivelse10662257.pdf

 ISIN: NO0010601693
16.03.2011 - FRN Tafjord Kraft AS åpent obligasjonslån 2011/2016.

 Låneavtale10601693.pdf