Lærling i TAFJORD

Som lærling i TAFJORD har du mange muligheter!

TAFJORD skal til en hver tid ha lærlinger. Vi har læreplasser innen fagene industrimekaniker, energimontør, kjemi/prosess og IKT - og annonserer disse når vi har mulighet til å ta inn nye lærlinger.

 

Lærlingene våre er viktige for oss, og vi legger forholdene godt til rette for at tiden her hos oss skal utnyttes på en best mulig måte og ende med fagbrev. 

 

I de tilfeller der TAFJORD har behov for ytterligere kompetanse, har vi også tilbud til ansatte om videreutdanning etter avlagt godkjent fagprøve.

 

 

Relatert innhold