Flytting.jpg

Meld flytting

Flytting av strøm

Det er viktig å lese av strømmåleren og melde i fra til oss den dagen du flytter.

Flytting av fiber

Registrer din kontaktinformasjon for å melde flytting. Hvis du gir oss informasjon om ny eier av din gamle bolig så slipper du oppsigelsestiden på 1 måned.