Miljøprofil

Ved energigjenvinningsanlegget blir røykgassen renset før den slippes ut.

Tafjord Kraftvarme AS skal til enhver tid oppfylle miljømyndighetenes miljøkrav.

 

Vi har som mål at utslippsmengdene skal være under halvparten av utslippskravene og det skal være høyest mulig grad av energiutnyttelse i form av fornybar energi. Vårt mål er at energiutnyttelsen skal være minst 85%.

 

Tafjord Kraftvarme er miljøsertifisert og dette sertifikatet blir revidert hvert år og resertifisert hvert 3. år. Derfor jobber vi hele tiden med å nå målene som er listet ovenfor og forbedre enhver anmerkning.

Relatert