Om Tafjord

TAFJORD - med energi for fremtiden!

Det startet med utbygginger i Tafjord for 100 år siden. I dag er vi nordvestlandets største energiselskap med 20 hel- og deleide kraftstasjoner, energigjenvinning og fjernvarme i Ålesund og fiberoptisk kabel i mange kommuner på Sunnmøre. Vi er også største eier i landets 8. største nettselskap. Vi er stolte av det vi har fått til og satser for fullt med energi for fremtiden.

Som ringer i vannet

Vår aktivitet og ambisjoner skaper ringvirkninger – til glede for oss og til nytte for mange rundt oss.

Miljøeffekter

Kjernen i vår virksomhet er å sikre regionen stabil tilgang til energi. I 2015 produserte vi nærmere 1,2 milliarder kilowattimer ren vannkraft, nok til å gjøre all veitransport i Møre og Romsdal elektrisk.

 

Vil du bli vår kollega?

TAFJORD har mange utfordrende og spennende stillinger – med høyst forskjellige krav til utdanning og kompetanse!

Et kraftfullt vågestykke

Det var 13 kommuner på Sunnmøre og i Romsdal som i 1917 gikk sammen om å bygge ut Tafjord-vassdraget. I 1923 ble strømmen satt på.

Nøkkeltall 2017

Resultat før skatt; 302,6 mill. kr.
Resultat etter skatt; 169,8 mill. kr.
Inntekt 1 423,8 mill. kr.
Egenkapital 1 314,4 mill. kr.
Totalkapital 4 352,7 mill. kr.

Konsernet

TAFJORD har hovedkontor i Ålesund, der også energigjenvinningsanlegget vårt ligger. Vi har flere kraftstasjoner i regionen, og våre fiberkabler strekker seg over flere kommunegrenser. 

Eierstyring og ledelse

TAFJORD vektlegger betydningen av og har forpliktet seg til en høy standard i konsernets eierstyring og selskapsledelse.

Søk sponsormidler

For oss er det viktig å samarbeide med dem som gir lokalbefolkningen gode opplevelser og gjør det interessant å bo her i vår region.

Aktuelt og media

Se pressemeldinger og artikler tilknyttet vår virksomhet.

Konsernet Eierstyring og ledelse Rapporter og Meldinger Samfunn og støtte Ledige stillinger Media