Tafjord Kraft AS er morselskapet i konsernet. Her finner en konsernets støttefunksjoner. Vår oppgave er eierstyring samt tjenesteyting av høy kvalitet til våre datterselskap.

For å styrke vår virksomhet søker vi nå etter 

 Rådgiver virksomhetstyring

 Vi er på jakt etter en operativ person som ønsker utfordrende oppgaver knyttet til oppfølging og videreutvikling av rammeverket for virksomhetsstyring i TAFJORD.

 En særlig viktig oppgave vil være å følge opp implementeringen av rammeverket for internkontroll og risikostyring ut i linjen, herunder også ved praktisk bistand til virksomhetene og avdelingene.

Stillingen rapporterer til CFO, og inngår i lederteamet for avdeling Finans- og virksomhetsstyring. Rådgiver virksomhetsstyring vil samarbeide nært med kvalitetssjef. Stillingen innebærer en bred kontaktflate mot alle konsernets virksomheter.

 Arbeidsoppgaver

  • Oppfølging og videreutvikling av konsernets rammeverk for virksomhetsstyring i henhold til målsettinger og beste praksis.
  • Veiledning og praktisk bistand til fag- og linjeledere i forbindelse med implementering av rammeverket for internkontroll, herunder i gjennomføringen av risikovurderinger og utforming av kontrolltiltak.
  • Overvåke etterlevelse av internkontrolltiltak i konsernets virksomheter.
  • Koordinere rapportering til konsernledelsen og styret på internkontroll og risiko.
  • Koordinere arbeidet med styrets gjennomføring av (eksterne) kvalitetsrevisjoner.

Søknadsfrist 14. august 2017.

Les mer og søk på den ledige stillingen her.