Finanskalender

Finanskalender 2017

Nedenfor finner du dato for offentliggjøring av konsernets finansielle rapporter, samt tidspunkt for generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

30.03.17: Årsberetning og årsregnskap for 2016

30.03.17: Årsrapport for 2016 

30.05.17: Ordinær generalforsamling

Ultimo juni: Utbetaling av utbytte

29.08.17: Halvårsrapport per 30. juni 2017