Forskerf011230.jpg (1)

Samfunn og støtte

TAFJORDs sponsorvirksomhet

For TAFJORD er det viktig å samarbeide med dem som gir lokalbefolkningen gode opplevelser og gjør det interessant å bo her i vår region.

Søk om støtte

Søknadsfristene er 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. september og 1. november. Tilbakemeldingene på disse søknadene kan forventes innen en måned etter at søknadsfristen har gått ut. 

 

Hvem får støtte?

Vi skal støtte formål som etterlever verdier vi kan identifisere oss med, som underbygger konsernets profil og bidrar til at konsernet når sine øvrige mål. Spesielt skal vi bidra til at barn og unge får et godt og variert tilbud innen idrett og kultur.

Fra TAFJORD cup på Blindheim

Vår sponsorvirksomhet

For TAFJORD er det viktig å samarbeide med dem som gir lokalbefolkningen gode opplevelser og gjør det interessant å bo her i vår region.

Derfor er vår sponsorvirksomhet rettet mot barn og unge innenfor idrett og kultur. Vi er blant hovedsponsorene til AaFK, Momentium, Ålesund-Sunnmøre Turistforening og for eksempel Tall Ships Race 2015. I tillegg støtter vi svært mange barn og unge innen lokal idrett og kultur, som kanskje en dag gir oss noe helt spesielt å juble for.Vi tror at vi på denne måten er med på å gi regionen vår en identitet og at vi bidrar til at det blir enda kjekkere og mer interessant å bo her!

Sponsormateriell

Vi har laget et utvalg av forskjellig sponsormateriell, som vi låner ut. 

TAFJORD og AaFK

Det skal være kjekt og interessant å bo i vår region og vi samarbeider med dem som gir lokalbefolkningen gode opplevelser. Derfor har vi også fornyet samarbeidet med Ålesunds Fotballklubb i 2017

Disse mottok støtte i 2016

Her finner du en oversikt over de aller fleste som fikk innvilget støtte fra TAFJORD i 2016.