Søk om støtte

Støtte fra TAFJORD

Alle lag og organisasjoner kan søke på disse midlene, og de fleste som får tildelt støtte fra oss er lag og organisasjoner som engasjerer barn og unge i regionen vår.

Det er svært mange som hvert år søker om sponsormidler fra oss. For å gjøre det enklere både for dem som søker og for oss som skal behandle de innkomne søknadene, har vi nå lagt ut et eget søknadsskjema. Vi oppfordrer alle som søker til å benytte seg av dette. Fyll ut skjemaet så godt som mulig. Det gjør oss bedre i stand til å behandle søknaden.

Søknader på sponsorannonser opp til kr 2000 er ikke berørt av de søknadsfristene som er nevnt ovenfor. Slike søknader behandles fortløpende.

Søknadsskjema

Vi støtter frivillige og ikke-kommersielle tiltak innenfor idrett og kultur, rettet mot barn og unge, primært i kommunene Ålesund, Sula, Giske, Norddal, Ørskog, Stordal, Stranda, Sykkylven, Haram, Skodje, Vestnes og Sandøy. Du som søker kan be om sponsorstøtte eller annonsestøtte. Det er viktig at skjemaet fylles ut så fullstendig som mulig, slik at vi har best mulig grunnlag for å behandle søknaden.

  • Innsendt dokumentasjon kan returneres etter avtale
  • Kortfattet beskrivelse av prosjektet/tiltaket
  • Plan for finansiering
  • Hvordan det er organisert og hvem som står bak
  • Hvorfor akkurat dette prosjektet skal motta midler
  • Navn, telefonnummer, adresse og om mulig e-postadresse til kontaktperson
  • Søkes det midler fra andre, i så fall hvem
  • Er søker kunde hos TAFJORD

Felter merket med * må fylles ut. TAFJORD-kunder prioriteres ved tildeling.

Hva heter laget/organisasjonen som søker støtte
Foreningens/lagets bank-kontonummer
Foreningens/lagets e-postadresse
Foreningens/lagets adresse