Planlagt arbeid

Vedlikeholdsvindu på fibernettet

Vi har fast vedlikeholdsvindu på fibernettet hver uke, natt til tirsdager, i tidsrommet 00:00 - 06:00
Det vil i tidsrommet kunne foretaes arbeid som kan medføre korte brudd, under 3 minutts varighet.Ved større arbeid/omlegginger/oppgraderinger som har brudd med varighet mer enn 3 minutt, eller som berører alle våre kunder, vil bli særskilt varslet med minimum en ukes forvarsel.