Mangler bildefil...

Strømmarkedet

Strøm er en handelsvare nesten på lik linje med andre råvarer. Prisen styres av tilbud og etterspørsel. Kort fortalt kan prisene svinge både fort og mye.

Mangler bildefil...

Rådgivning

Valg av riktig strømavtale er komplisert, og er ikke bare et spørsmål om forbruk. Våre rådgivere er alltid oppdatert på utviklingen i markedet.