Mangler bildefil...

Finanskalender

Oversikt over finansielle rapporter, generalforsamlinger og utbetaling av utbytte.

Mangler bildefil...

Lån- og obligasjonsavtaler

For ytterligere informasjon om fremmedkapital vises det til omtale i konsernets årsrapport.

Mangler bildefil...

Delårsrapporter

Delårsrapporter for de siste 6 år

Mangler bildefil...

Børsmeldinger

All informasjon knyttet til finansielle forhold meldes via Newsweb

Mangler bildefil...

BKK pensjonskasse

Årsberetning og årsregnskap for BKK pensjonskasse