Mangler bildefil...

Satsingsområde

TAFJORD ønsker å satse på småkraftverk

Mangler bildefil...

TAFJORDs bidrag

Utbygging av et småkraftverk er en omfattende prosess. TAFJORD kan bidra i deler av eller gjennom hele denne prosessen.

Mangler bildefil...

Kunnskapsbasert forvaltning

En kunnskapsbasert og helhetlig vannforvaltning