Frank_smartbedrift_web.jpg

Strøm til bedrifter

Vi heier på Sunnmørsk næringsliv!

Få strøm til markedspris + 79 kr pr/mnd. Med Tafjord Smart bedrift betaler du det samme som TAFJORD kjøper inn strømmen for, uten påslag per kWh*. Det betyr at strømprisen følger tett på svingningene som markedet setter. I tillegg kommer kun et månedlig fastbeløp på 79 kr pr/mnd.

Tafjord Forvaltning Fast

Strømavtalen som sikrer størst forutsigbarhet. 

Du kan selv velge hvor stor andel av ditt strømforbruk som skal leveres til fast pris. vi er til enhver tid oppdatert på kraftbørsen og markedsutsiktene, og bruker kunnskapen til å kjøpe strøm når prisene er lave. 

 

Tafjord Forvaltning Spot

Strømavtale med middels forutsigbarhet.

Avtalen baseres på levering til spotpris, med månedlig oppgjør på forvaltningsresultat. Forvaltning baseres på at vi kjøper inn strøm for fremtidig levering. Ved utsikter til høye strømpriser kjøper vi inn strøm før prisene stiger. 

Tafjord Flytende Spot

Strømavtale med liten forutsigbarhet.

Tafjord Flytende Spot følger svingningene på kraftbørsen, fra time til time. Historisk har det vært perioder med svært store prisvariasjoner, men også perioder der prisen har hatt relativt små endringer gjennom året.