"Vi har fått unik oversikt over energiforbruket vårt"

 ”Energioppfølgingssystemet har gitt oss en helt unik oversikt over energiforbruket vårt. Vi kan avdekke uregelmessigheter med en gang de oppstår og utbedre feilen umiddelbart. Vi bruker systemet aktivt med gjennomgang av de ukentlige rapportene med døgnoversikt."

Jan Petter Urke, Managing Director i Ulmatec Pyro.

Om prosjektet:

Ulmatec Pyro selger nyutviklede energisparesystem til skip. Dette er en bedrift med god kunnskap om energisparetiltak og verdien av dette. Med dette som bakgrunn valgte Ulmatec Pyro å delta i forløperen til Tafjord EnergiArena som vi arrangerte i Haram i 2007.

TILTAK

Gjennom Tafjord EnergiArena fikk Ulmatec Pyro gjennomført enøk-kartlegging av hele bedriften som avdekket stort potensial for energisparing. Basert på denne kartleggingen fikk de installert en ny vann-til-luft varmepumpe som benytter seg av sjøvann som de har rett utenfor døren, og de installerte nytt ventilasjonsanlegg med varmegjenvinning.

KONTROLL OG ENGASJEMENT

Like viktig som fysiske investeringer er kontroll og bevisstgjøring. Gjennom Tafjord EnergiArena installerte Ulmatec Pyro det webbaserte energioppfølgingssystemet Energinett. Dette gir bedriften full kontroll over energiforbruket gjennom ukentlige rapporteringer med døgnoversikt som viser forbruket.  De implementerte også energiledelse i bedriften, et program med fokus på bevisstgjøring og involvering av de ansatte i bedriftens enøksatsing.