OED

OED - Olje og Energidepartement

OED har hovedansvaret for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk.

Det overordnete målet er å sikre høy verdiskaping gjennom effektiv og miljøvennlig forvaltning av energiressursene.

Departementet består av fire fagavdelinger: Olje- og gassavdelingen, Avdeling for klima, industri og teknologi, Energi- og vannressursavdelingen og Økonomi- og administrasjonsavdelingen.

Under OED sorterer direktoratene Norges Vassdrags- og energidirektorat og Oljedirektoratet.