Spotpris

Strømavtale hvor prisen varierer hver time gjennom døgnet. Spotpris vil normalt gi lavest pris gjennom året. Strøm til spotpris kan sammenlignes med det bankene kaller flytende rente.

Med spotpris følger strømprisen din utviklingen på kraftbørsen Nord Pool. Det vil si at prisen varierer hver time gjennom døgnet.

Spotpris vil normalt gi lavest pris gjennom året. Spot- og innkjøpspris er svært like. Eneste forskjell er at for spot regnes prisen som et gjennomsnitt av prisen for alle timene i måneden.

Med innkjøpspris betaler du prisen som gjelder for hver time hele måneden. Dette gjør at innkjøpspris blir en anelse dyrere enn spot. 

Når alle har smartmåler vil strømforbruket og kostnaden bli målt hver time, slik at strømregningen din blir summen av prisen for alle timene i måneden, tilsvarende innkjøpspris.